Hop til hovedindhold

Sømpistoler

FEIL MULIG ÅRSAK SJEKKLISTE TILTAK

Spiker/kramper
blir ikke skutt ut

SPIKER:
• Ladet med feil spiker/kramper
• Ladet med defekt spiker/kramper
(for stort hode, feil vinkel etc.)
• Spiker har kilt seg
• Kontroller at magasinet er ladet med anbefalt
spiker/kramper
• Sjekk at spiker ikke er fastkilt
• Bruk anbefalt spiker/kramper
• Fjern defekt spiker/kramper og erstatt
med nye
• Fjern fastkilt spiker
SPIKERFØRING:
• Defekt utløserfot
• Unormal spikerføring (bøyd eller defekt)
• Unormal magasinfjær (slitt eller defekt)
• Et klebrig fragment eller trespon kiler spikerføring
• Sjekk utløserfotens bevegelse
• Sjekk for eventuelle unormaliteter
(slitasje, bøyd, deformert eller defekt)
• Reparer eller skift ut defekte deler
• Fjern fragment eller trespon
MAGASIN:
• Trangt eller for vidt magasinspor
• Slitt spikermater/fremføring
• Unormalt føringsspor til stempelføring
(bøyd, deformert eller defekt)
• Et klebrig fragment eller trespon kiler magasin
• Fyll magasinet og kontroller at spiker/kramper
glir fritt
STEMPEL:
• For lavt lufttrykk
• Slitt stempelring
• Defekt stempeldemper
• Defekt demper (deformert, slitt eller defekt)
• Defekt O-ring (feilmontert, slitt eller defekt)
• Defekt stempel (bøyd, deformert eller defekt)
• Test spikerpistolen uten spiker/kramper og
kontroller at stempelet glir tilbake
• Sjekk kompressor
• Kontakt autorisert serviceverksted
Spiker/kramper bøyer
seg ved innskyting
• Spiker/kramper går unøyaktig i stempelføringen
• Ladet med feil spiker/kramper
• Ladet med defekt spiker/kramper
(for stort hode, feil vinkel etc.)
• Kontroller at magasinet er ladet med anbefalt
spiker/kramper
• Bruk anbefalt spiker/kramper
• Fjern defekt spiker/kramper og erstatt
med nye
• Fjern eventuelle fragment eller trespon
• Slitt stempel • Sjekk om stempelet er slitt • Kontakt autorisert serviceverksted
• Trevirket er for hardt • Sjekk om spiker/kramper bøyes i mykere trevirke • Kontakt autorisert serviceverksted
Spiker/kramper går
ikke helt gjennom
materialet
(spikerhodet stikker ut)
• Trevirket er for hardt • Sjekk om spiker/kramper bøyes i mykere trevirke • Kontakt autorisert serviceverksted
• Lufttrykket er for lavt • Kontroller lufttrykket • Juster lufttrykket (6 - 7 bar)
• Slitt eller defekt stempel • Test spikerpistolen uten spiker/kramper og
kontroller at stempelet stikker frem i
stempelføringen
• Kontroller om stempeltuppens er slitt
• Kontakt autorisert serviceverksted
• Spikerpistolens dybdejustering er ukorrekt eller
feil innstilt
• Juster til passende dybde
• Defekt stempelring (slitasje eller defekt)
• Defekt sylinder (slitasje eller ytre skader)
• Kontakt autorisert serviceverksted
GASSDREVNE SPIKERPISTOLER (følg skjema ovenfor for ytterligere info)
FEIL MULIG ÅRSAK SJEKKLISTE TILTAK
Pistolen virker ikke • Batteriet er ikke ladet (antenner ikke gass) • Kontroller at batteriet ikke er tomt for strøm • Batteriet settes til lading
• Gasspatronen er tom for gass • Sjekk at det er gass i patronen • Skift ut gasspatronen med en ny
• Defekt ventil • Kontroller ventilens tilstand • Skift ut ventil
• Trenger smøring/rens
• En bevegelig del har kilt seg
• Sjekk om stempel er tilbake • Demonteres, renses og smøres i
henhold til servicemanualen