Hop til hovedindhold

Kompressorer

FEIL MULIG ÅRSAK SJEKKLISTE TILTAK
Kompressoren vil ikke starte • Ingen strøm
• Sikring har gått
• Åpen bryter
• Åpen termisk overbelastning
• Defekt pressostat
• Defekt kondensator
• Er ledning koplet til strømuttak?
• Sjekk sikring
• Sjekk bryterposisjon
• Kople til strømuttak
• Resett eller skift sikring
• Nullstill bryter
• Motor vil restarte når den er kald (ca. 15 min)
• Kontakt autorisert serviceverksted
• Kontakt autorisert serviceverksted
Motoren "brummer", men
går ikke eller går sakte
• Lav spenning
• Defekt kondensator
• Defekt ventil eller trykkvakt
• Komprimert luft i sylinder
• Tom for kompressorolje
• Kontroller spenning med voltmeter• Sjekk oljenivå
• Minimum 220V - kontakt serviceverksted
• Kontakt autorisert serviceverksted
• Kontakt autorisert serviceverksted
• Vri trykkvakt til "Off" i 15 sek. Deretter "On"
• Etterfyll godkjent kompressorolje
Sikringer går gjentatte ganger

• Feil sikringsstørrelse eller overbelastet kurs
• Defekt sikkerhetsventil
• Tom for kompressorolje

• Kontroller om sikringen er riktig

• Sjekk oljenivå
• Kople annet elektrisk utstyr fra kursen, eller
kople kompressoren til egen kurs
• Kontakt autorisert serviceverksted
• Etterfyll godkjent kompressorolje
Den termiske
overbelastningssikringen
slår seg av gjentatte ganger
• Lav spenning
• Tett luftfilter
• Mangel på ventilasjon/for høy romtemperatur
• Tom for kompressorolje
• Defekt termosikring
• Kontroller spenning med voltmeter
• Sjekk luftfilter
• Kontroller ventilasjon og temperatur
• Sjekk oljenivå
• Minimum 220V - kontakt serviceverksted
• Bytt luftfilter
• Flytt kompressoren til et godt ventilert område
• Etterfyll godkjent kompressorolje
• Kontakt autorisert serviceverksted
Tanktrykket faller når
kompressoren slår seg av
• Lekkasje i, eller løse kuplinger
• Avtappingsventil er ikke lukket
• Lekkasje i, eller defekt avtappingsventil

• Defekt returventil

• Sjekk om kupling er løs eller lekker
• Sjekk om avtappingsventil er åpen
• Kontroller for lekkasje i avtappingsventil
ADVARSEL! Tøm tanken for luft først!

• Skru til løse kuplinger med gjengetape
• Lukk avtappingsventil
• Tøm tanken for luft(!!!) og demonter
avtappingsventil. Skift ut om nødvendig
• Kontakt autorisert serviceverksted
Vann/kondens i den
komprimerte luften
• Kondensvann i tanken
• Høy luftfuktighet
• Tett luftfilter
• Når ble tanken drenert sist?
• Kontroller ventilasjon og temperatur
• Sjekk luftfilter
• Drener tanken
• Flytt kompressoren til et godt ventilert område
• Bytt luftfilter
Kompressoren går uavbrutt • Defekt pressostat
• Overforbruk av luft (for liten for luftverktøyet)

• Lekkasje
• Kontroller trykkregulator
• Er kompressoren beregnet for bruk til
luftverktøyet som brukes?
• Skift trykkregulator
• Bruk luftverktøy som krever mindre luft eller
bruk kompressor som genererer mer luft
• Kontakt autorisert serviceverksted
Kompressoren vibrerer • Løse monteringsbolter
• Slitte, defekte eller løse hjul
• Sjekk for løse bolter
• Kontroller hjulene
• Stram til monteringsbolter
• Stram hjulbolt eller skift hjul om nødvendig
Luftutslipp er lavere enn
normalt
• Lekkasje i, eller løse kuplinger
• Avtappingsventil er ikke lukket
• Tett luftfilter
• Defekt pressostat
• Sjekk om kupling er løs eller lekker
• Sjekk om avtappingsventil er åpen
• Sjekk luftfilter
• Skru til løse kuplinger med gjengetape
• Lukk avtappingsventil
• Bytt luftfilter
• Kontakt autorisert serviceverksted