Hop til hovedindhold

Hydrauliske maskiner

FEIL MULIG ÅRSAK SJEKKLISTE TILTAK
Maskinen starter ikke • Kullbørster
• Børsteholder
• Sjekk omfang av slitasje
• Sjekk om det er smuss i børsteholderne
• Skift kullbørster
• Rengjør børsteholder og sett inn
kullbørstene på nytt
• Kabel/strømledning • Sjekk for synlige skader, brudd eller slitasje
• Sjekk om kabelen er koplet til strømuttak
• Skift kabel/strømledning
• Kople kabel til strømuttak
Maskinen klipper ikke • Returventil • Ikke tilstrekkelig lukket/stengt
• Defekt O-ring (feilmontert, slitt eller defekt)
• Skru til returventil
• Kontakt autorisert serviceverksted

• Hydraulikkolje
• Sjekk oljenivå (skal være fullt)
• Sjekk for synlige luftbobler
• Etterfyll hydraulikkolje
• Luft ut og etterfyll hydraulikkolje
(repeteres til all luft er borte)
• Klippestempel • Sjekk om aksel eller skjærets bakside er tilsmusset
• Sjekk for skade på klippestempel
• Rengjør grundig
• Kontakt autorisert serviceverksted
• Slitasje på stempler, tetninger eller ventiler • Sjekk for synlige skader, brudd eller slitasje • Kontakt autorisert serviceverksted
Generelt • Skitt/smuss • Sjekk luftinger til motor
• Sjekk klippedel
• Blås rent
• Fjern eventuelle fremmedlegemer
• Motholdsbolt • Sjekk for synlige skader/bøyning
• Sjekk riktig justering for armeringsjernets tykkelse
• Blås rent
• Fjern eventuelle fremmedlegemer