Hop til hovedindhold

Batteriværktøj

FEIL MULIG ÅRSAK SJEKKLISTE TILTAK
Maskinen vil ikke starte • Batteriet er ikke ladet
• Defekt batteri
• Kontroller at batteriet ikke er tomt for strøm
• Sjekk om batteriet tar lading
• Batteriet settes til lading
• Resett eller skift batteri
• Defekt lader
• Kabel/strømledning
• Sjekk om lampen lyser
• Sjekk for synlige skader, brudd eller slitasje
• Sjekk om kabelen er koplet til strømuttak
• Skift lader
• Skift kabel/strømledning
• Kople kabel til strømuttak
• Kullbørster

• Børsteholder
• Sjekk omfang av slitasje
• Sjekk om børstene glir lett i føringene
• Sjekk om det er smuss i børsteholderne
• Skift kullbørster
• Rengjør børsteføringer
• Rengjør børsteholder og sett inn
kullbørstene på nytt
• Defekt anker • Lukter det brent? • Kontakt autorisert serviceverksted
Lys og indikatorer virker ikke • Defekt elektronikk • Fungerer batteriindikator og lys? • Kontakt autorisert serviceverksted
Ujevt turtall / èn hastighet • Defekt bryter
• Tilsmusset eller defekt girskifte (High/Low)
• Kontroller om bryteren glir fritt til begge sider • Kontakt autorisert serviceverksted
• Rengjør glidespor
Maskinen slurer • Defekt girkasse
• Tilsmusset eller defekt girskifte (High/Low)
• Test maskinen i både høy- og lavgir
• Kontroller om bryteren glir fritt til begge sider
• Kontakt autorisert serviceverksted
• Rengjør glidespor
Maskinen utfører ikke gitt
oppgave
• Bruk av feil tilbehør/verktøy
• Maskinen er ikke beregnet for dette bruk
• Kontroller at anbefalt tilbehør benyttes
• Er maskinen kraftig nok til jobben?
• Lukter det brent?
• Benytt anbefalt tilbehør/verktøy
• Benytt maskin beregnet for dette bruk
• Kontakt autorisert serviceverksted